معرفی و توضیحات:


تاپ ساتن ملیله دوزی

کار وارداتی جنس ساتن درجه۱(اندکی حالت کشسانی دارد)

سایز : S.M.L.XL.2XL.3XL.4XL مناسب از ۳۴ الی ۴۶

مشخصات سایز:

طرح بند باریک
سایزS: دور سینه در حالت عادی ۸۰ سانت ، دور سینه در حالت کشسانی ۸۲ سانت ، حلقه آستین قابل تنظیم ، قد ۵۹ سانت

سایزM: دور سینه در حالت عادی ۸۶ سانت ، دور سینه در حالت کشسانی ۸۸ سانت ، حلقه آستین قابل تنظیم ، قد ۵۹ سانت

سایزL: دور سینه در حالت عادی ۸۸ سانت ، دور سینه در حالت کشسانی ۹۰ سانت ، حلقه آستین قابل تنظیم ، قد ۵۹ سانت

سایز2XL: دور سینه در حالت عادی ۹۴ سانت ، دور سینه در حالت کشسانی ۹۶ سانت ، حلقه آستین قابل تنظیم ، قد ۶۲ سانت

سایز3XL: دور سینه در حالت عادی ۱۰۲ سانت ، دور سینه در حالت کشسانی ۱۰۴ سانت ، حلقه آستین قابل تنظیم ، قد ۶۲ سانت

سایز4XL: دور سینه در حالت عادی ۱۰۴ سانت ، دور سینه در حالت کشسانی ۱۰۶ سانت ، حلقه آستین قابل تنظیم ، قد ۶۲ سانت

طرح بند پهن

سایزS: دور سینه ۸۴ سانت ، حلقه آستین ۴۰ سانت ، قد جلو ۵۶ سانت ، قد پشت ۵۵ سانت

سایزM: دور سینه ۹۰ سانت ، حلقه آستین ۴۰ سانت ، قد جلو ۵۸  سانت ، قد پشت ۵۷ سانت


سایزL: دور سینه ۹۲ سانت ، حلقه آستین ۴۲ سانت ، قد جلو ۵۸ سانت ، قد پشت ۵۷ سانت

سایزXL: دور سینه ۹۶ سانت ، حلقه آستین ۴۲ سانت ، قد جلو ۵۹ سانت ، قد پشت ۵۸ سانت


سایز2XL: دور سینه ۱۰۰ سانت ، حلقه آستین ۴۴ سانت ، قد جلو ۶۰ سانت ، قد پشت ۵۹ سانتقیمت ۲۰۹ ت

پوشاک پاچنگ از سال ۱۳۹۰ فعالیت رسمی خود را در زمینه فروش پوشاک بانوان در شهرستان بستک آغاز کرد.پس از گذشت سه سال در تاریخ۱۳۹۳/۸/۲فعالیت اینترنتی خود را در بستر اینستاگرام با نام تجاری (night.mezon)شروع کرد.

همه درگاهای بانکی

تمامی درگاه‌های پرداخت

دارای نماد اعتماد